Επικοινωνία

Εγνατία 154
Τ.Κ. 54636
Θεσσαλονίκη.
Tηλέφωνο : 2310 291525
Fax : 2310 291845